Sözleşme Hukuku

Sözleşme Hukuku

Sözleşme hukuku borçlar hukukunun ve hatta özel hukukun en temel alt dalıdır. Eğer ortada…