ÇORLU AVUKAT

Hukuksal Destek İhtiyacınızda

Faaliyet alanlarımızda bulunan tüm sorunlarınızda hizmetinizdeyiz.

Hakkımızda

Aslen Sinop/Durağan’lı olan Avukat Erol ERASLAN  2005 yılında Tekirdağ/Çorlu’ya göç etmiştir. Eğitimine, kısa süreliğine Mehmet Akif ERSOY Anadolu Lisesi ve ardından  Çorlu Ticaret Borsası Anadolu Lisesi’nde  devam etmiştir. Lisans eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde aldıktan sonra  Çorlu’da avukatlık stajına başlamıştır. Başarılı bir eğitim ve staj serüveninin sonunda  avukatlık ruhsatını almış ve Çorlu’da kendi hukuk bürosunu kurmuştur. Tekirdağ Barosuna bağlı olarak sürdürdüğü avukatlık mesleğinin yanında Kırklareli Üniversitesi’nde Kamu Hukuku alanında yüksek lisans eğitimine devam etmekte ve her geçen gün kendisini geliştirme vizyonuyla mesleğini sürdürmektedir.

İlke ve Prensiplerimiz

GÜLERYÜZ

Pozitif düşüncenin pozitif sonuçlar doğuracağı inancıyla sizleri her daim güleryüzle karşılıyoruz.

GİZLİLİK VE GÜVENİLİRLİK

Müvekkillerimize  sunduğumuz tüm  hizmetlerde  gizliliği ve güvenliği son derece  önemsiyor ve buna ilişkin  bütün önlemleri alıyoruz.

ÇÖZÜM ODAKLI PRATİK ÇALIŞMA

Müvekkillerimizin sorunlarını en kısa yoldan en doğru şekilde çözmeye yönelik hareket ediyoruz.

DİSİPLİN

Müvekkillerimize standartların üzerinde bir avukatlık hizmeti sunabilmek adına son derece özenli ve disiplinli çalışıyoruz.

DÜRÜSTLÜK

Müvekkillerimize karşı, durum ne olursa olsun dürüst olmayı ve gerçeği söylemeyi tercih ediyoruz.

GELİŞİM VE GÜNCELLİK

Müvekkillerimizin sorunlarını en doğru şekilde çözebilmek için amatör ruhumuzu kaybetmeden her geçen gün kendimizi geliştiriyor, değişimleri takip ediyor ve çağa uygun hizmetler sunmaya gayret ediyoruz.

Çalışma Alanlarımız

Hukuksal sorunlarınızın size özel çözümü için Çorlu Avukat Erol Eraslan Hukuk Bürosuna ulaşınız!

CEZA VE İNFAZ HUKUKU
Alanında Erol Eraslan Hukuk Bürosu hizmetleri için tıklayınız.

 • Soruşturma öncesi önleyici avukatlık hizmetleri.
 • Soruşturma ve kovuşturma sürecinde temsil ve koruyucu avukatlık hizmetleri.
 • Kovuşturma sonrası yönlendirici avukatlık hizmetleri
 • Mağdur ve müşteki vekilliği hizmetleri
 • Danışmanlık hizmetleri

İŞ HUKUKU
Çalışma alanlarımız için tıklayın.

 • Kıdem, ihbar, işe başlatmama ve kötüniyet tazminatı ile sendikal tazminat davaları.
 • Yıllık izin ücreti, hafta tatili ücreti, dini ve milli bayram çalışma ücreti, fazla mesai ve maaş ücreti gibi işçilik alacakları davaları.
 • Zorunlu arabuluculuk faaliyetlerinde taraf temsili
 • İşe iade davaları
 • İş kazasından kaynaklı tazminat davalarıt
 • Meslek hastalığından kaynaklı tazminat davaları
 • Sigorta priminin yatırılmamasından kaynaklı sigorta tespit ve tescil davaları
 • Danışmanlık hizmetleri

KİŞİLER HUKUKU
Alanında Erol Eraslan Hukuk Bürosu hizmetleri için tıklayınız.

 • İsim değiştirme/düzeltme başta olmak üzere nüfus kayıtlarına ilişkin davalar
 • Yaş büyütme davalar
 • Vasi ve kayyım atama/kaldırma davaları
 • Gaiplik kararı verilmesi/kaldırılması davaları
 • Cinsiyet değişikliği tespiti davaları
 • Danışmanlık hizmetleri

AİLE HUKUKU
Alanında Erol Eraslan Hukuk Bürosu hizmetleri için tıklayınız.

 • Çekişmeli/anlaşmalı boşanma davaları
 • Ayrılma davaları
 • Velayet davalarıt
 • Müşterek çocukla ilişkinin tesisi/düzenlenmesine ilişkin davalar
 • Nafaka davaları
 • Mal paylaşımı/mal rejimi tasfiyesi davaları
 • Danışmanlık hizmetlerit

MİRAS HUKUKU
Alanında Erol Eraslan Hukuk Bürosu hizmetleri için tıklayınız.

 • Terekenin tespitine ilişkin davalar
 • Miras ortaklığından kaynaklı ortaklığın giderilmesi ve şufa davalarıt
 • Muris muvazaasına dayalı tapu iptal ve tescil davaları
 • Saklı paylı mirasçıların tenkis talebine ilişkin tenkis davaları
 • Mirasta istihkak davaları
 • Miras taksim sözleşmesinden doğan davalar
 • Vasiyetnamenin açılması/ifası/iptaline ilişkin davalar
 • Mirastan men kararının iptali davaları
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin ifası/iptali davaları
 • Danışmanlık hizmetlerit

GAYRIMENKUL/TAŞINMAZ HUKUKU
Alanında Erol Eraslan Hukuk Bürosu hizmetleri için tıklayınız.

 • Tapu İptal ve tescil davaları
 • Kamulaştırma davaları
 • Kadastro değişikliklerinin ifasına/iptaline ilişkin davalar
 • Ortaklığın giderilmesi/izale-i şuyu davaları
 • Taşınmaz satış vaadi, kat karşılığı inşaat sözleşmesi, ön alım sözleşmesi ve geri alım sözleşmesi gibi sözleşmelerin hazırlanması hizmetleri ile bunlardan kaynaklı uyuşmazlıklara ilişkin davalar
 • Müdahalenin meni davaları
 • Geçit hakkı, irtifak hakkı vb. ayni hakların tesisine ilişkin davalar
 • Danışmanlık hizmetleri

İCRA VE İFLAS HUKUKU
Alanında Erol Eraslan Hukuk Bürosu hizmetleri için tıklayınız.

 • Alacaklı gerçek ve tüzel kişiler adına alacaklarının yasal takibi
 • Borçlu gerçek ve tüzel kişiler için başlatılmış yasal takip işlerinde haklarının korunmasıt
 • Çek/bono/poliçe gibi kambiyo senetlerine dayanan ilamsız icra takiplerit
 • Fatura, adi sözleşme, cari hesap defteri gibi ticari hayatta kullanılan pratik belgelere dayalı ilamsız icra takipleri
 • Rehin ve ipotek işlemlerine dayanan icra takipleri
 • Konusu para olmayan icra takipleri
 • İflas takipleri
 • Danışmanlık hizmetleri

İDARE HUKUKU
Alanında Erol Eraslan Hukuk Bürosu hizmetleri için tıklayınız.

 • İdari mercilerin hukuka aykırı işlemleri sebebiyle açılan iptal davaları
 • İdari eylem ve işlemlerden zarar görenlerin zararlarını tazmin amacıyla açılan tam yargı davaları
 • İdari sözleşmelerden kaynaklı ihtilafların çözümüne ilişkin davalart
 • Danışmanlık hizmetleri

SİGORTA HUKUKU
Alanında Erol Eraslan Hukuk Bürosu hizmetleri için tıklayınız.

 • Ölümlü trafik kazalarından kaynaklı destekten yoksun kalma davaları
 • Maddi yaralamalı trafik kazalarından kaynaklı kazanç kaybı, tedavi giderleri ile maluliyet kaynaklı maddi ve manevi tazminat davaları
 • Arabuluculuk ve tahkim sürecinde taraf temsili ile kısa sürede çözüme odaklı avukatlık hizmetleri
 • Değer kayıplarının sigorta/kasko şirketlerinden tahsiline ilişkin sürecin yönetilmesi
 • Yangın sigortasından doğan davalar
 • Ferdi kaza sigortasından doğan davalar
 • Hayat sigortası kaynaklı davalar
 • Danışmanlık hizmetleri

TÜKETİCİ HUKUKU
Alanında Erol Eraslan Hukuk Bürosu hizmetleri için tıklayınız.

 • Tüketici kredisine ilişkin davalar
 • Garanti belgesinden doğan haklara ilişkin davalar
 • Satış sonrası hizmet sorumluluğundan kaynaklanan davalar
 • Ayıplı mal sebebiyle satıcının sorumluluğundan kaynaklanan davalar
 • Mesafeli sözleşmeden kaynaklanan davalar
 • Üretimin, satışın durdurulması veya malın toplatılması istemine yönelik davalar
 • Tüketicinin şikayetine karşı çözüm yolları
 • Haksız rekabetin önlenmesi, tüketici mevzuatı kapsamında danışmanlık
 • Danışmanlık hizmetleri

TİCARET HUKUKU
Alanında Erol Eraslan Hukuk Bürosu hizmetleri için tıklayınız.

 • Şirketler hukukundan kaynaklı dava ve uyuşmazlıklar ile bu alana ilişkin ceza ve idare davaları
 • Ticari alım-satım sözleşmelerinde ayıplı ifaya ilişkin davalar
 • Konkordato öncesinde ve konkordato sürecinde önleyici ve koruyucu avukatlık hizmetleri ile taraf temsili
 • Ticari arabuluculuk faaliyetlerinde taraf temsili
 • Rekabet hukukuna ilişkin davalar ile bu alanda danışmanlık hizmetleri
 • Danışmanlık hizmetleri

TAZMİNAT VE BORÇLAR HUKUKU
Alanında Erol Eraslan Hukuk Bürosu hizmetleri için tıklayınız.

 • Ölüm kaynaklı destekten yoksun kalma maddi ve manevi tazminat davaları
 • Yaralanma kaynaklı maddi ve manevi tazminat davaları
 • Tıbbi uygulama hataları/malpraktis kaynaklı tazminat davaları
 • Ölüm veya maluliyet ile sonuçlanan iş kazalarından doğan maddi ve manevi tazminat davaları
 • -İdari yargı kapsamında maddi ve manevi tazminat talepli tam yargı davaları
 • Kişilik haklarına saldırı sebebiyle maddi ve manevi tazminat davaları
 • Hakaret sebebiyle maddi ve manevi tazminat davalarıt
 • Haksız tutuklama sebebiyle maddi ve manevi tazminat davaları
 • Haksız fiilden kaynaklanan alacak ve tazminat davaları
 • Sebepsiz zenginleşmeden kaynaklanan alacak davaları
 • Sözleşme hukukundan kaynaklanan alacak davalar
 • Sözleşme hukukundan kaynaklanan alacak davaları
 • Sözleşme hukukundan kaynaklanan borcun ifasına ilişkin davalar
 • Sözleşmenin feshine ilişkin davalar.
 • Danışmanlık hizmetleri

SAĞLIK HUKUKU
Alanında Erol Eraslan Hukuk Bürosu hizmetleri için tıklayınız.

 • İdareye karşı maddi ve manevi tazminat davası ( Tam Yargı Davası )
 • Özel hastaneye maddi ve manevi tazminat davası ( Malpraktis Davası )
 • Sağlık personeline maddi ve manevi tazminat davası
 • Sağlık personelini savcılığa şikayet ( Ceza Soruşturması )
 • Sağlık personelini il sağlık müdürlüğüne şikayet ( Disiplin Soruşturması )
 • Doktoru tabip odasına şikayet ( Disiplin Soruşturması )

KİŞİSEL VERİ HUKUKU
Alanında Erol Eraslan Hukuk Bürosu hizmetleri için tıklayınız.

 • K.V.K.K. kapsamında kişilerin tâbi oldukları yükümlülüklerin tespit ve analizi
 • İlgili yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi açısından kişilerin kullanmaları gereken veri kayıt sistemlerinin oluşturulması aşamasında gereken işbirliğinin sağlanması ve hal-i hazırda kullanılmakta olan veri kayıt sistemlerinin K.V.K.K. kapsamındaki yükümlülüklere uyumlu hale getirilmesi bakımından gerekli yönlendirmenin yapılması
 • Kişilerin K.V.K.K. kapsamında müşterileriyle veya iş ortaklarıyla akdetmeleri gereken sözleşmelerin hazırlanması ve/veya revize edilmesi
 • K.V.K.K. kapsamındaki yükümlülüklere tam anlamıyla uyumun sağlanması bakımından Veri Sorumlusu bünyesindeki ilgili tüm departmanlara (hukuk, İK, IT, pazarlama, halkla ilişkiler vb.) şirket içi farkındalık eğitimlerinin sunulması

YABANCILAR VE VATANDAŞLIK HUKUKU
Alanında Erol Eraslan Hukuk Bürosu hizmetleri için tıklayınız.

 • Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununa tabii tüzel kişiler nezdinde istihdam edilecek yabancılar da dahil olmak üzere, Türkiye’de istihdam edilmesi planlanan yabancıların çalışma izni, çalışma izin uzatım başvurusunun yapılması, takip edilmesi ve sonuçlandırılması,
 • 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında, Türk Vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancıların vatandaşlık başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
 • Türkiye’de yaşayan yabancıların oturum (ikamet) izni alınması için resmi merciilere başvuruların yapılması ve sürecin takip edilmesi ve sonuçlandırılması
 • Türkiye’de yaşayan yabancıların çalışma izni alabilmesi için resmi merciilere başvuruların yapılması ve sürecin takip edilmesi.
 • Türkiye’de yaşayan yabancıların ikamet tezkeresinin uzatılması için resmi merciilere başvuruların yapılması ve sürecin takip edilmesi.
 • Yabancılara Türk Hukuku ve yasal mevzuat hakkında bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri sunulması.
 • Türkiye’de yaşayan yabancıların haklarının her türlü ihlali halinde, gerekli davaların açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Yabancıların Türkiye’de mülk edinmesi hakkında yasal mevzuat çerçevesinde bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri sunulması.
 • Türkiye’de yaşayan yabancıların evlenmeleri hakkında yasal mevzuat çerçevesinde bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri sunulması.
 • Türkiye’de yaşayan yabancıların boşanma ve aile hukuku davalarının açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Türkiye’de yaşayan yabancıların milletlerarası özel hukuktan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalardan saklı haklarının korunması sebebiyle, gerekli davaların açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilme
 • Hakkında sınırdışı kararı verilen yabancıların Türkiye'de kalabilmesi için gerekli davaların açılması

Çalışma Alanlarımız

Hukuksal sorunlarınızın size özel çözümü için Çorlu Avukat Erol Eraslan Hukuk Bürosuna ulaşınız!

CEZA VE İNFAZ HUKUKU

-Soruşturma öncesi önleyici avukatlık hizmetleri.

-Soruşturma ve kovuşturma sürecinde temsil ve koruyucu avukatlık hizmetleri.

-Kovuşturma sonrası yönlendirici avukatlık hizmetleri

-Mağdur ve müşteki vekilliği hizmetleri

-Danışmanlık hizmetleri

İŞ HUKUKU

-Kıdem, ihbar, işe başlatmama ve kötüniyet tazminatı ile  sendikal tazminat davaları.

-Yıllık izin ücreti, hafta tatili ücreti, dini ve milli bayram çalışma ücreti, fazla mesai ve maaş ücreti gibi işçilik alacakları davaları.

-İşe iade davaları

-İş kazasından kaynaklı tazminat davaları

-Meslek hastalığından kaynaklı tazminat davaları

-Sigorta priminin yatırılmamasından kaynaklı sigorta tespit ve tescil davaları

-Zorunlu arabuluculuk faaliyetlerinde taraf temsili

-Danışmanlık hizmetleri

KİŞİLER HUKUKU

-KİŞİLER HUKUKU

-İsim değiştirme/düzeltme başta olmak üzere nüfus kayıtlarına ilişkin davalar

-Yaş büyütme davaları

-Vasi ve kayyım atama/kaldırma davaları

-Gaiplik kararı verilmesi/kaldırılması davaları

-Cinsiyet değişikliği tespiti davaları

-Danışmanlık hizmetleri

AİLE HUKUKU

-Çekişmeli/anlaşmalı boşanma davaları

-Ayrılma davaları

-Velayet davaları

-Müşterek çocukla ilişkinin tesisi/düzenlenmesine ilişkin davalar

-Nafaka davaları

-Mal paylaşımı/mal rejimi tasfiyesi davaları

-Danışmanlık hizmetleri

MİRAS HUKUKU

-Terekenin tespitine ilişkin davalar

-Miras ortaklığından kaynaklı ortaklığın giderilmesi ve şufa davaları

-Muris muvazaasına dayalı tapu iptal ve tescil davaları

-Saklı paylı mirasçıların tenkis talebine ilişkin tenkis davaları

-Mirasta istihkak davaları

– Miras taksim sözleşmesinden doğan davalar

-Vasiyetnamenin açılması/ifası/iptaline ilişkin davalar

-Mirastan men kararının iptali davaları

-Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin ifası/iptali davaları

-Danışmanlık hizmetleri

GAYRIMENKUL/TAŞINMAZ HUKUKU

-Tapu İptal ve tescil davaları

-Kamulaştırma davaları

-Kadastro değişikliklerinin ifasına/iptaline ilişkin davalar

-Ortaklığın giderilmesi/izale-i şuyu davaları

-Taşınmaz satış vaadi, kat karşılığı inşaat sözleşmesi, ön alım sözleşmesi ve geri alım sözleşmesi gibi sözleşmelerin hazırlanması hizmetleri ile bunlardan kaynaklı uyuşmazlıklara ilişkin davalar

-Müdahalenin meni davaları

-Geçit hakkı, irtifak hakkı vb. ayni hakların tesisine ilişkin davalar

-Danışmanlık hizmetleri

İCRA VE İFLAS HUKUKU

-Alacaklı gerçek ve tüzel kişiler adına alacaklarının yasal takibi 

-Borçlu gerçek ve tüzel kişiler için başlatılmış yasal takip işlerinde haklarının korunması

-Çek/bono/poliçe gibi kambiyo senetlerine dayanan ilamsız icra takipleri

-Fatura, adi sözleşme, cari hesap defteri gibi ticari hayatta kullanılan pratik belgelere dayalı ilamsız icra takipleri

-Rehin ve ipotek işlemlerine dayanan icra takipleri

– Konusu para olmayan icra takipleri

-İflas takipleri

-Danışmanlık hizmetleri

İDARE HUKUKU

-İdari mercilerin hukuka aykırı işlemleri sebebiyle açılan iptal davaları

-İdari eylem ve işlemlerden zarar görenlerin zararlarını tazmin amacıyla açılan tam yargı davaları

-İdari sözleşmelerden kaynaklı ihtilafların çözümüne ilişkin davalar  

-Danışmanlık hizmetleri

SİGORTA HUKUKU

-Ölümlü trafik kazalarından kaynaklı destekten yoksun kalma davaları

-Maddi yaralamalı trafik kazalarından kaynaklı kazanç kaybı, tedavi giderleri ile maluliyet kaynaklı maddi ve manevi tazminat davaları

-Arabuluculuk ve tahkim sürecinde taraf temsili ile kısa sürede çözüme odaklı avukatlık hizmetleri

-Değer kayıplarının sigorta/kasko şirketlerinden tahsiline ilişkin sürecin yönetilmesi

-Yangın sigortasından doğan davalar

-Ferdi kaza sigortasından doğan davalar

-Hayat sigortası kaynaklı davalar 

-Danışmanlık hizmetleri

TÜKETİCİ HUKUKU

-Tüketici kredisine ilişkin davalar

-Garanti belgesinden doğan haklara ilişkin davalar

-Satış sonrası hizmet sorumluluğundan kaynaklanan davalar

-Ayıplı mal sebebiyle satıcının sorumluluğundan kaynaklanan davalar

-Mesafeli sözleşmeden kaynaklanan davalar

-Üretimin, satışın durdurulması veya malın toplatılması istemine yönelik davalar

-Tüketicinin şikayetine karşı çözüm yolları

-Haksız rekabetin  önlenmesi, tüketici mevzuatı kapsamında danışmanlık

-Danışmanlık hizmetleri

TİCARET HUKUKU

-Şirketler hukukundan kaynaklı dava ve uyuşmazlıklar ile bu alana ilişkin ceza ve idare davaları

-Ticari alım-satım sözleşmelerinde ayıplı ifaya ilişkin davalar

-Konkordato öncesinde ve konkordato sürecinde önleyici ve koruyucu avukatlık hizmetleri ile taraf temsili

-Ticari arabuluculuk faaliyetlerinde taraf temsili

-Rekabet hukukuna ilişkin davalar ile bu alanda danışmanlık hizmetleri

-Danışmanlık hizmetleri

TAZMİNAT VE BORÇLAR HUKUKU

-Ölüm kaynaklı destekten yoksun kalma maddi ve manevi tazminat davaları

-Yaralanma kaynaklı maddi ve manevi tazminat davaları

-Tıbbi uygulama hataları/malpraktis kaynaklı tazminat davaları

Ölüm veya maluliyet ile sonuçlanan iş kazalarından doğan maddi ve manevi

tazminat davaları

-İdari yargı kapsamında maddi ve manevi tazminat talepli tam yargı davaları 

-Kişilik haklarına saldırı sebebiyle maddi ve manevi tazminat davaları

-Hakaret sebebiyle maddi ve manevi tazminat davaları

-Haksız tutuklama sebebiyle maddi ve manevi tazminat davaları 

– Haksız fiilden kaynaklanan alacak ve tazminat davaları

-Sebepsiz zenginleşmeden kaynaklanan alacak davaları

-Sözleşme hukukundan kaynaklanan alacak davaları

-Sözleşme hukukundan kaynaklanan borcun ifasına ilişkin davalar

-Sözleşmenin feshine ilişkin davalar.

-Danışmanlık hizmetleri

SAĞLIK HUKUKU

-İdareye karşı maddi ve manevi tazminat davası ( Tam Yargı Davası )

-Özel hastaneye maddi ve manevi tazminat davası ( Malpraktis Davası )

-Sağlık personeline maddi ve manevi tazminat davası

-Sağlık personelini savcılığa şikayet ( Ceza Soruşturması )

-Sağlık personelini il sağlık müdürlüğüne şikayet ( Disiplin Soruşturması )

-Doktoru tabip odasına şikayet ( Disiplin Soruşturması )

KİŞİSEL VERİ HUKUKU

-K.V.K.K. kapsamında kişilerin tâbi oldukları yükümlülüklerin tespit ve analizi

 –İlgili yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi açısından kişilerin kullanmaları gereken veri kayıt sistemlerinin oluşturulması aşamasında gereken işbirliğinin sağlanması ve hal-i hazırda kullanılmakta olan veri kayıt sistemlerinin K.V.K.K. kapsamındaki yükümlülüklere uyumlu hale getirilmesi bakımından gerekli yönlendirmenin yapılması

 –Kişilerin K.V.K.K. kapsamında müşterileriyle veya iş ortaklarıyla akdetmeleri gereken sözleşmelerin hazırlanması ve/veya revize edilmesi

 –K.V.K.K. kapsamındaki yükümlülüklere tam anlamıyla uyumun sağlanması bakımından Veri Sorumlusu bünyesindeki ilgili tüm departmanlara (hukuk, İK, IT, pazarlama, halkla ilişkiler vb.) şirket içi farkındalık eğitimlerinin sunulması

YABANCILAR VE VATANDAŞLIK HUKUKU

-Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununa tabii tüzel kişiler nezdinde istihdam edilecek yabancılar da dahil olmak üzere, Türkiye’de istihdam edilmesi planlanan yabancıların çalışma izni, çalışma izin uzatım başvurusunun yapılması, takip edilmesi ve sonuçlandırılması,

5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında, Türk Vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancıların vatandaşlık başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,

 –Türkiye’de yaşayan yabancıların oturum (ikamet) izni alınması için resmi merciilere başvuruların yapılması ve sürecin takip edilmesi ve sonuçlandırılması

 –Türkiye’de yaşayan yabancıların çalışma izni alabilmesi için resmi merciilere başvuruların yapılması ve sürecin takip edilmesi.

 –Türkiye’de yaşayan yabancıların ikamet tezkeresinin uzatılması için resmi merciilere başvuruların yapılması ve sürecin takip edilmesi.

 –Yabancılara Türk Hukuku ve yasal mevzuat hakkında bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri sunulması.

 –Türkiye’de yaşayan yabancıların haklarının her türlü ihlali halinde, gerekli davaların açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.

 –Yabancıların Türkiye’de mülk edinmesi hakkında yasal mevzuat çerçevesinde bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri sunulması.

 –Türkiye’de yaşayan yabancıların evlenmeleri hakkında yasal mevzuat çerçevesinde bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri sunulması.

Türkiye’de yaşayan yabancıların boşanma ve aile hukuku davalarının açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.

 –Türkiye’de yaşayan yabancıların milletlerarası özel hukuktan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalardan saklı haklarının korunması sebebiyle, gerekli davaların açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilme

 –Hakkında sınırdışı kararı verilen yabancıların Türkiye’de kalabilmesi için gerekli davaların açılması

Çorlu Avukat Erol ERASLAN Hukuk Bürosu İletişim

Hukuksal sorunlarınızın size özel çözümü için Çorlu Avukat Erol Eraslan Hukuk Bürosuna ulaşınız!

Adres

Zafer, Uzay Sitesi 3.Blok No:7 Kat: 7 Daire:31
59850 Çorlu/Tekirdağ

Bizi Arayın

0532 225 77 19

Aranma Talebi

Arama Talebi Bırakın En Kısa Sürede İletişime Geçelim.